Gesprek met de CEO van Neo Finance (2) - Actuele artikelen over p2p crowdfunding - p2pfinance

Een degelijk
en veilig
rendement
een degelijk en veilig rendement
Een degelijk
en veilig
rendement
Ga naar de inhoud

Gesprek met de CEO van Neo Finance (2)

p2pfinance
Gepubliceerd door in Overig ·
Tags: affiliateneofinance
Het was eergisteren een prettig online gesprek met de CEO waarbij duidelijk werd dat men bij Neo Finance eigenlijk nog geen lange termijn besluit genomen heeft over hoe ze klanten (gelduitleners) binnen willen krijgen.
De affiliate regeling waarmee ze indertijd begonnen, was er puur gekomen omdat ze het idee hadden dat ze er snel klanten mee konden krijgen. Ze hebben niet gekeken naar kosten EN ze hebben niet in beeld of de regeling als zodanig rendabel was.
Het besluit om de bestaande regeling om zeep te helpen is puur genomen op aangeven van de nieuwe marketingman die gekeken heeft naar concurrenten. Er lag geen berekening of verdere eigen visie aan ten grondslag. Hij wilde snel geld besparen om het bedrijf een winstgevend jaar te bieden. Op korte termijn scoren derhalve.
Ik begreep van de CEO dat hun focus nu wat meer op winst gericht was en minder op groei.
Zoals gezegd keek de marketing manager naar concurrenten die wat mij betreft qua product niet kunnen tippen aan de kwaliteit die Neo Finance in zich heeft. Van veel van die partijen zou ik al geen affiliate willen worden, zelfs al zouden ze het dubbele van Neo Finance bieden.
Neo Finance is wat dat betreft voor de klanten een superaanbieding.

Door nu in feite als een kip zonder kop de bestaande affiliate regeling om zeep te helpen, heeft Neo Finance zichzelf geen plezier gedaan.
De CEO realiseert zich nu terdege dat mijn argumenten om dan onder de huidige nieuwe regeling te stoppen met het affiliateschap legitiem zijn. Ik heb hem kunnen overtuigen van het feit dat het niet zo is dat affiliates "gratis" klanten kunnen werven. Ook ik moet tijd en ruimte reserveren om voor Neo Finance actief te zijn. Tijd en ruimte die ik ook voor andere zaken had kunnen gebruiken.
Ik ben de grootste affiliate die Neo Finance heeft. Ik heb letterlijk honderden klanten aangebracht.
Op dit moment komt naar schatting zo'n 40% van het geld dat in nieuwe leningen wordt gestopt via klanten die via mij aan Neo Finance zijn begonnen.
Het lijkt me toe dat je dan wel wakker wordt als die klantaanbrenger zegt dat vasthouden aan de recente aanpassing van het systeem reden is om de samenwerking te beeindigen.
Hij heeft mij gevraagd een beleidsdocument op te stellen waarmee hij in de board een discussie kan voeren over hoe om te gaan met affiliates.
Eigenlijk zou ik daar een forse vergoeding voor moeten vragen... Ik heb echter gisteren zo'n Engelstalig document gratis voor hem opgesteld. Aan hem nu om zijn mede directeuren te overtuigen van de waarde van superaffiliates.
Lukt hem dat niet, dan eindigt mijn affiliatschap binnenkort. Ik zou dat heel jammer vinden, maar ik ga niet werven voor een bedrijf dat me niet serieus neemt als klantaanbrenger.


Terug naar de inhoud