Veiligheid van Neo Finance - Actuele artikelen over p2p crowdfunding - p2pfinance

passief inkomen vanuit rente
Ga naar de inhoud

Veiligheid van Neo Finance

p2pfinance
Gepubliceerd door in Overig ·
Tags: veiligheidrisicoenvestio
Beleggen is nooit zonder risico. Beleggers in crowdfunding (P2P  lending in dit geval) werden in januari opgeschrikt door het op zwart  gaan van twee platformen: Envestio en het kleinere Kuetzal, beide  gevestigd in Estland. Kuetzal gooide zelf de handdoek  in de ring na investeringen in frauduleuze bedrijven (!).
Envestio, dat  reeds ca. 33 miljoen euro had geïnvesteerd namens klanten, ging op  zwart en tot nu toe is onduidelijk wat daar gebeurt is. De Estse politie  is inmiddels wel met een onderzoek gestart en  de kans lijkt klein dat investeerders hun geld nog terug krijgen.

Was dit risico vooraf in te schatten en betekent dit dat alle P2P lending platformen risico lopen?
Om bij het eerste te beginnen: ja, een kritische investeerder had  kunnen weten dat er risico's waren. Niet per se door de hoge aangeboden  rendementen (veelal meer dan 17%).
Beide platformen verstrekken leningen  aan bedrijven. Dit gebeurt via een eigen rekening  en eigen selectiemethode. Er werd geïnvesteerd in vastgoedprojecten,  conventionele (offline) bedrijven, maar ook in cryptoprojecten.  Investeerders op deze platformen zijn dus afhankelijk van de  beslissingen en risico-inschatting van het management en bovendien  is er minder mogelijkheid tot spreiding, vergeleken met  consumentenleningen of andere beleggingen. Investeerders legden geld in en het bedrijf ging het risico aan.
Een extra belangrijk risico is dat deze platformen ook niet  gereguleerd waren en daarmee ook nauwelijks gecontroleerd werden. Zo  streng de regels zijn voor consumentenleningen (veel landen zien dit als  een vorm van bankieren), zo soepel zijn ze voor bedrijfsleningen.  In Estland en Letland ontbreekt hier simpelweg alle regelgeving voor.

P2P consumer lending
Platformen die namens investeerders geld uitlenen zijn dus risicovol.  Maar geldt dat ook voor platformen die consumentenleningen verstrekken?  Dat hangt er maar net vanaf wie de lening feitelijk verstrekt. In het  geval van NEO Finance is dat de investeerder  zelf. Die maakt geld over naar een eigen IBAN-account en vanaf daar  rechtstreeks naar de lener. Het platformrisico is daarmee minimaal: NEO  Finance beheert geen geld en investeert geen geld namens investeerders. Er is een contract tussen u en de lener. Neo Finance is slechts de verbinding legger tussen de contratpartners. Een veel veiliger opzet!

Gereguleerde markt
Bovendien opereert NEO Finance wel in een streng gereguleerde markt; het  bedrijf bezit vergunningen voor het aanbieden van een P2P consumer  lending platform en het kunnen openen van IBAN accounts. Het toezicht  hierop vanuit de centrale bank van Litouwen is streng,  juist om situaties zoals in Estland en Letland te voorkomen.

Litouwen
Litouwen loopt daarmee voorop, niet alleen in de Baltische regio,  maar in heel Europa. P2P consumer lending is in veel landen verboden en  niet geheel toevallig vooral in landen waar de banken groot en machtig  zijn.
In Nederland zijn er wel platformen actief die geld uitlenen aan  consumenten, maar dit gebeurt op basis van een vergunning als  kredietverstrekker. Echt peer-to-peer, van consumenten tot consument, is  ook in Nederland niet gereguleerd.

Economische cycli
Naast het platformrisico (echt P2P vs derdenrekening) en  mogelijkheden tot spreiding is er nog een belangrijk verschil tussen  bedrijfsleningen en consumentenleningen. Bedrijven hebben veel meer last  van economische cycli dan consumenten. In slechte economische  tijden neemt het aantal faillissementen van bedrijven sterk toe,  terwijl dit percentage bij consumenten veel stabieler blijft. Die  schommelingen zijn in bepaalde sectoren, zoals vastgoed en crypto's, nog  veel groter.
Ervan uitgaande dat de volgende recessie zich vanzelf wel weer  aandient, kan het dus verstandig zijn om vooral te investeren via  gereguleerde P2P platformen voor consumentenleningen, zeker als die  beursgenoteerd zijn, wat het geval is voor NEO Finance.


Terug naar de inhoud