Wat houdt "repaid" precies in? - Actuele artikelen over p2p crowdfunding - p2pfinance

passief inkomen vanuit rente
Ga naar de inhoud

Wat houdt "repaid" precies in?

p2pfinance
Gepubliceerd door in Slechte leningen ·
Tags: repaidleningen
Van een mede rekening houder van Neo Finance kwam de volgende vraag:

Afgelopen week stelde ik je de vraag over REPAID bij Neo           Finance.
        
Het gaat om leningen die vroegtijdig zijn ingelost.
        
Maar waren dit leningen die nog niet in mijn account stonden?
        
Moet het geld van deze aflossingen nog terug komen?
        
Als ik de telling maak van de ingelegde bedragen dan klopt           het eindbedrag niet met wat het zou moeten zijn aan ingelegd           geld en aan terug ontvangen rente.
        
Als ik dan onder de terugbetaalde lening kijk dan kom ik deze           regel tegen: :"Er werd een voorschot van 4000 EUR ontvangen.           
          
        
Het wordt aan alle kredietverstrekkers uitgedeeld, dus als             de termijn niet volledig is betaald, komt u mogelijk niet in             aanmerking voor de termijn."
        
Kan jij of Mark hier meer inzicht in geven?

Het volgende is het geval:

De leningen die vermeld staan onder Repaid zijn alle leningen die       volledig zijn afgelost. Leners hebben de mogelijkheid om       versneld (ook volledig) af te lossen wanneer ze willen. Soms       gebeurt dat al na een paar weken en wordt er dus niet of       nauwelijks rente ontvangen.
    
De tekst over ontvangen aflossingen heeft vooral betrekking op       kleine aflossingen, bijvoorbeeld van 1 euro. In dat geval kan het       door afronding voorkomen dat u daarvan niets ontvangt.
    
Bij grotere aflossingen ontvangt iedere investeerder naar rato de       resterende hoofdsom terug.
    

Met vriendelijke groet,
    

    
    
Mark


Terug naar de inhoud