Auto invest instellingen

Een degelijk
en veilig
rendement
een degelijk en veilig rendement
Een degelijk
en veilig
rendement
Ga naar de inhoud

Auto invest instellingen

p2pfinance
Gepubliceerd door Tom Lassing in Auto Invest · maandag 13 jan 2020
Tags: autoinvestinstellingen
U kan in uw Neo Finance account diverse auto investments programma's naast elkaar actief hebben. Het is echter wel zaak om de criteria steeds juist af te stellen. Een oorzaak van een te beperkt aantal investeringen kan o.a. zijn:

  • Te hoge minimale rente (ik hou aan: voor A minimaal 10%, B minimaal 16% en C minimaal 20%) (Let op, kijk naar actuele rentes!)
  • Purpose of the loan (doel van de lening) te specifiek. Veel leningen zijn herfinancieringen, dus als u dit doel niet aanvinkt dan vallen veel leningen af. U kunt het beste geen doelen aanvinken.
  • Specifieke 'assets' (bezittingen). Als u alleen 'house' aanvinkt, dan valt iedereen met alleen een auto of appartement af

Aan de rechterkant van uw scherm bij "Create Automatic Investments" ziet u verschillende bedragen staan. Het bovenste bedrag geeft aan welk bedrag er de afgelopen 30 dagen is uitgeleend op basis van de door u op dat moment ingestelde criteria. Bij iedere verandering in de instellingen ziet u het bedrag veranderen. Om te bepalen of er voldoende leningen worden verstrekt op basis van de door u ingestelde criteria kunt u de volgende som aanhouden:

Het aantal leningen dat u wilt verstrekken per maand x 4000 (het gemiddelde leningbedrag) = het minimale bedrag dat rechtsbovenaan moet staan.

Bijvoorbeeld bij 10 leningen per maand dient het bedrag tenminste 40.000 euro te zijn. Staat er een bedrag hoger dan 300.000 euro en wilt u bijvoorbeeld maar 20 leningen verstrekken in totaal, dan zijn de criteria niet streng genoeg ingesteld. U kan dan nog wat verscherpen en daarmee ook uw risico verkleinen.Terug naar de inhoud