Belasting terugvragen - Actuele artikelen over p2p crowdfunding - p2pfinance

Een degelijk
en veilig
rendement
een degelijk en veilig rendement
Een degelijk
en veilig
rendement
Ga naar de inhoud

Belasting terugvragen

p2pfinance
Gepubliceerd door in Belasting ·
Tags: belastingterugvragen
Niemand betaalt graag te veel belasting. Daarom leggen we u graag uit hoe u belasting die op het NEO Finance platform wordt ingehouden weer kunt terugvorderen.Methode 1: verrekening via Nederlandse aangifte inkomstenbelasting

Binnen Europa bestaan er verdragen ter voorkoming van het betalen van dubbele belasting. Betaalt u in het buitenland belasting, dan hoeft u dat in Nederland niet opnieuw te doen over dezelfde inkomsten.

NEO Finance houdt op alle netto rente-inkomsten automatisch 15% (bron)belasting in en draagt deze af aan de Litouwse belastingdienst.

De betaalde belasting kunt u vinden op uw account onder 'Investment Portfolio > Expenses > Personal Income Tax on interest. De in totaal betaalde belasting over 2019 kunt u in mindering brengen op uw Box 3 heffing (vermogensrendementsheffing), mits u die betaalt.

Het aangifteprogramma voor de IB-aangifte 2019 is pas beschikbaar op 1 maart, maar doorgaans staat dit onderwerp onder het kopje 'Aanvullende vragen'. Het bedrag dat u geĆÆnvesteerd heeft via NEO Finance, alsmede de betaalde bronbelasting in Litouwen kunt u opgeven bij 'Bezittingen'.

Begin maart zullen we u nogmaals informeren over het toepassen van de aftrek in het aangifteprogramma. NEO Finance mag geen fiscaal advies geven. Bij specifieke vragen of hulp bij de aangifte kunt u contact opnemen met een fiscaal adviseur.

Hier vindt u meer informatie over verrekening van dubbele belastingen.

Methode 2: teruggave/vermindering via belastingdienst Litouwen

Indien u geen belasting betaalt in Box 3 in Nederland (bijvoorbeeld omdat uw vermogen lager is dan de vrijstelling), dan is er de mogelijkheid om in Litouwen belasting terug te vragen over maximaal 500 euro ontvangen rente in 2019. Het maximale terug te vorderen bedrag over rente-inkomsten in 2019 is dus 75 euro (15% van 500 euro).

Daarvoor dient een formulier ingevuld te worden dat u hier kunt vinden (het DAS-2 formulier). Op deze pagina vindt u bovendien meer informatie over de fiscale regelingen. Het is tevens mogelijk om de bronheffing in Litouwen te verlagen van 15% naar 10% op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en Litouwen (met behulp van het DAS-1 formulier).

De bepalingen en formulieren zijn relatief complex. Mocht er voldoende animo voor zijn dan zal er een Nederlandse uitleg beschikbaar komen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via mark@neofinance.com

Bij specifieke vragen raden we u aan contact op te nemen met een fiscaal adviseur.


Terug naar de inhoud