Woonplaatsverklaring en DAS formulier - Actuele artikelen over p2p crowdfunding - p2pfinance

Een degelijk
en veilig
rendement
een degelijk en veilig rendement
Een degelijk
en veilig
rendement
Ga naar de inhoud

Woonplaatsverklaring en DAS formulier

p2pfinance
Gepubliceerd door in Belasting ·
Tags: belastingteruggaverente
Om 5% rente belasting vermindering te krijgen moet je als Neo Finance rekening houder ieder jaar een woonplaatsverklaring en DAS formulier regelen.
De woonplaatsverklaring kan per E-mail.
Het DAS for4mulier moet in Nederland per post.

Hieronder de procedure:

Onderwerp: ONTVANGSTBEVESTIGING VAN: Aanvraag woonplaatsverklaring 2022
Dit is een automatisch verstuurd bericht en bevat belangrijke informatie

Hiermee  bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Verzoeken worden op volgorde  van binnenkomst binnen 6 weken verwerkt. U ontvangt uw  woonplaatsverklaring per post. Wij versturen uw verklaring niet per  e-mail.

Uw aanvraag voor een woonplaatsverklaring is compleet als u het volgende heeft vermeld:
· uw naam of de naam van de Nederlandse vennootschap,
· uw adresgegevens of de adresgegevens van de Nederlandse vennootschap,
· het bijbehorend fiscaal nummer (BSN of RSIN),
· het/de verdragsland(en) en jaar/jaren waarvoor u de verklaring nodig heeft.
· Let op! Betreft het een verklaring voor iemand anders? Sluit dan een ondertekende machtiging of het aan u toegekende BECON-nummer bij.

Scans  van buitenlandse formulieren die via de e-mail worden aangeboden worden  door ons niet in behandeling genomen. U moet zelf deze formulieren  (dubbelzijdig) printen en per post sturen aan:

Belastingdienst / Centrale Invoer / wpv
Postbus 2519
6401 DA Heerlen

Let  op: heeft u geen verklaring ontvangen na 6 weken na aanvraag? Pas dan  kunt u per e-mail navraag over de status van uw verzoek doen.


Nu zeg ik er bij... Als je het DAS formulier laat ondetekenen door de belastingdienst, dan is dat volgens mij al direct de woonplaatsverklaring. Ik heb vorig jaar namelijk alleen het DAS formulier laten invullen.
WIl je 100% zeker zijn, dan doe je beide.Let op! Wat je ook dan doen...
Je kan dat vana 1 november van ieder jaar doen
Je stuurt een DAS-1 formulier per post naar de belastingdienst EN je stuurt een woonplaatsverklaring anavraag per e-mail.
Als je het DAS-1 formulier terug krijgt, dan zet je daar bij deel 4 in: "Zie bijlage"
Je laadt dan beide formulieren in je Neo Finance account op. Het voordeel is dat je dan al snel in januari de 5% korting geregeld hebt.


Terug naar de inhoud